Mats Engman on P1 Morgon about the recent ROK-DPRK talks

January 9, 2018: Mats Engman appeared on SR’s P1 Morgon (00:01:03) to discuss the talks between South Korea and North Korea.

“Den spontana reaktionen är försiktigt positiv. Dels att mötet i sig kom till, efter en lång period av inga kommunikationer och samtal överhuvudtaget.”