Niklas Swanström to TT about China’s National Security Law for Hong Kong

June 30, 2020: ISDP’s Executive Director Niklas Swanström spoke to TT, appearing in Västerbottenskuriren (Swedish), about the news that China’s National People’s Congress passed the Hong Kong national security law.

“Nu har det antidemokratiska systemet tagit över. Nu är det förenat med fara att uttrycka åsikter om demokrati och mänskliga rättigheter.”