Niklas Swanström in Dagens Nyheter on developments on the Korean Peninsula

March 15, 2018: Niklas Swanström was interviewed by Dagens Nyheter about the possibility  of a meeting between Kim Jong-Un and Donald Trump happening in Sweden.

“Vad Sverige kan göra är att erbjuda en plattform för dialog. Vi slår väl lite över vår viktklass. Sveriges möjligheter är begränsade. Vi jobbar med förtroende mer än något annat.”