Niklas Swanström in TT on the recent opening by North Korea

March 6, 2018: Niklas Swanström was interviewed by TT with appearances in Aftonbladet, Dagens Nyheter and Blekinge Läns Tidning about North Korea’s recent opening to have talks toward denuclearization.

“Dialogerna kommer till och från att bryta ihop, och väldigt komplicerade frågor kan skapa problem mellan aktörerna. Men att man initierar processen och rör sig framåt är positivt.”