Niklas Swanström on Morgonstudion about recent developments on the Korean Peninsula

March 7, 2018: Niklas Swanström appeared on SVT’s Morgonstudion (00:10:10) to talk about the latest opening from North Korea to denuclearize.

“Generellt sett är det väldigt positivt att man öppnar upp för dialog och att man öppnar upp för den här diskussionen. Men jag tror att man ska vara väldigt försiktig då Nordkorea säger att man vill att deras säkerhet ska garanteras. När man tittar på hur det har varit innan så har det funnits väldigt långtgående krav i detta.”