Centralasien kan åter bli länk mellan öst och väst

Commentaries and Op-eds December 12, 2016, Utrikesmagasinet

Fem postsovjetiska republiker i Centralasien firar nu 25 år som självständiga stater. De första åren för de centralasiatiska republikerna var en prövotid, när det gällde  att bygga upp en ny identitet och finna en plats i världssamfundet. Men i den nya globala kontexten, när Kina satsar stort på att bygga nya Sidenvägar, har Centralasiens möjligheter ökat. Nu har de chans att återta sin roll som knutpunkter mellan öst och väst.

Den 16 december firar Kazakstan som sista tidigare Sovjetrepublik 25 år med självständighet. För Kazakstan och övriga fyra postsovjetiska länder i Centralasien – Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan – innebar självständigheten svåra prövningar. I skarp kontrast till exempelvis de baltiska staterna, som kunde falla tillbaka på traditioner och erfarenheter av självständighet från tiden före den sovjetiska ockupationen, uppstod i Centralasien fem nya stater med gränser dragna av Moskva – och som inte hade något gemensamt med de historiska statsbildningarna i regionen.

Related Publications