“Det centrala glöms bort i hatet mot Trump och Putin”

Med helt nya kärnvapensystem, brutna nedrustningsavtal och diplomatiska förbindelser och två pågående proxykrig är säkerhetsläget mellan USA och Ryssland sämre än på mycket länge. Vi är nere på kallaste krigsnivå. Men det är som om politiker och massmedia i såväl USA som Europa inte förstår allvaret i detta eller de risker det medför. Hatet mot Trump och Putin i kombination med fokus på den egna prestigen tycks överträffa omsorgen om vår globala säkerhet.

This article was originally published in Svenska Dagladet. Read it here.

Related Publications