EU och det nya Turkiet

Commentaries and Op-eds June 14, 2017, Frivärld

Den 16 april 2017 kommer att gå till historien som ett symboliskt datum för Turkiet och dess relation till Europa. Med ja-sidans seger i folkomröstningen stod det klart att landet fortsätter resan mot ett auktoritärt enmansstyre. Trots den växande klyftan mellan EU och Turkiet har relationen mellan de båda fortfarande avgörande betydelse i flera viktiga frågor, som migration, ekonomi och säkerhetspolitik.

Hur ska Europa i framtiden förhålla sig till en de facto auktoritär men likväl viktig aktör som Turkiet? Kommer landet framöver att betraktas som en del av Europa eller av någon annan gemenskap? Och vilka är de viktigaste frågorna som Europa och Turkiet kommer att behöva samarbeta kring? Detta är några av frågeställningarna som tas upp i denna rapport. Läs hela rapporten på Frivärlds hemsida.

Related Publications