”Nordkoreas mål – att bli en erkänd kärnvapenstat”

Commentaries and Op-eds September 5, 2017, SVT Opinion

”Det är sannolikt att Nordkorea kommer att fortsätta testerna i närtid, möjligen redan senare i veckan. Den stora frågan blir då hur USA och Japan skulle välja att agera framgent”, skriver Niklas Swanström.

Varför har Nordkorea genomfört de senaste missil- och kärnvapentesterna?

De senaste missil- och kärnvapentesterna är en del i en långsiktig plan att trygga säkerheten för regimen i Nordkorea.

De sista testerna genomfördes även med syftet att skicka ett tydligt meddelande till USA och det internationella samfundet om att Nordkorea inte kommer stoppa utvecklingen och stabiliseringen av sina missil- och kärnvapenprogram.

Tvärtom har Nordkorea målet att bli en erkänd kärnvapenstat, och att alla förhandlingar skall fortgå med detta som grundförutsättning.

Läs hela texten i SVT Nyheter.

Related Publications