Oansvarig strutspolitik i allvarlig fråga

Commentaries and Op-eds December, 2003, Svenska Dagbladet