S borde värna Sveriges akademiska frihet

Commentaries and Op-eds May 31, 2017, Svenska Dagbladet

Det är bra att högskoleministern och en socialdemokratisk Europaparlamentariker kritiserar angreppen på den akademiska friheten i Ungern. Men aktuella jämförelser mellan europeiska länder där Sverige också hamnar i bottenskiktet visar att det knappast sker utifrån en styrkeposition, skriver företrädare för Academic Rights Watch i en replik.

Det är mycket glädjande att se högskoleministern Helene Hellmark Knutsson och Europaparlamentarikern Marita Ulvskog, båda socialdemokrater och ledande företrädare för regeringen, göra ett starkt uttalande till försvar av akademisk frihet. Det sker i samband med aktuella problem i Ungern, där ansedda Central European University hotas av statliga reformer som verkar skräddarsydda för att underminera verksamheten. På SvD Debatt (28/5) uttrycker de helt korrekt att ”[u]niversitet och högskolor är centrala drivkrafter för demokrati och samhällsutveckling” och ”[a]tt inskränka deras grundläggande frihet är ett ingrepp som får ödestigra konsekvenser för akademin, men även för rättsstaten i sig”.

Läs hela texten i SvD.